Loading...

Տանձենի

1000-5000 ՀՀ դրամ

Տնկու բարձրությունը 0.8-1.2

Ծառի բարձրությունը 20-25 մ

Կյանքի տևողություն 180-200 տարի

Ընկուզենի հունական

10000-50000 ՀՀ դրամ

Տնկու բարձրությունը 1.5-2 մ

Ծառի բարձրությունը 35-40 մ

Կյանքի տևողություն 300-400 տարի

Խնձորենի անտառային

1000-5000 ՀՀ դրամ

Տնկու բարձրությունը 1.5-2 մ

Ծառի բարձրությունը 2 մ

Հացենի

1000-5000 ՀՀ դրամ

Տնկու բարձրությունը 1.5-2 մ

Ծառի բարձրությունը 30 մ

Կյանքի տևողություն 250-300 տարի

Թխկի սրատերև

3000 - 10000 ՀՀ դրամ

Տնկու բարձրությունը 1 - 1.5 մ

Ծառի բարձրությունը 16 - 18 մ

Կյանքի տևողություն Մինչև 200 տարի

Ձիակասկ սովորական

3000 - 10000 ՀՀ դրամ

Տնկու բարձրությունը 0.8-1.2 մ

Ծառի բարձրությունը 25-40 մ

Կյանքի տևողություն 200-300 տարի

Լորենի կովկասյան

5000 - 20000 ՀՀ դրամ

Տնկու բարձրությունը 0.8-1.2 մ

Ծառի բարձրությունը 30 - 40 մ

Կյանքի տևողություն 150-200 տարի

Կեչի Լիտվինովի

5000 - 20000 ՀՀ դրամ

Տնկու բարձրությունը 0.8-1.2 մ

Ծառի բարձրությունը 10 - 15 մ

Կյանքի տևողություն 50 - 80 տարի

Շագանակենի ցանովի

10000-50000 ՀՀ դրամ

Տնկու բարձրությունը 0.8-1.2 մ

Ծառի բարձրությունը 30 - 40 մ

Կյանքի տևողություն 500 տարի

Սոճի կովկասյան

5000 - 20000 ՀՀ դրամ

Տնկու բարձրությունը 1 - 1.5 մ

Ծառի բարձրությունը 25-40 մ

Կյանքի տևողություն 100-1000 տարի

Արջատխլենի

10000-50000 ՀՀ դրամ

Տնկու բարձրությունը 1 - 1.5 մ

Ծառի բարձրությունը Մինչև 20 մ

Կյանքի տևողություն 200-300 տարի

Մայրի հիմալայան

20000 - 100000 ՀՀ դրամ

Տնկու բարձրությունը 1.8 - 2.5 մ

Ծառի բարձրությունը Մինչև 50 մ

Կյանքի տևողություն Մինչև 500 տարի

Բարդի Բոլլեի

3000-10000 ՀՀ դրամ

Տնկու բարձրությունը 1,5-2 m

Ծառի բարձրությունը 30-35 m

Կյանքի տևողություն 100-150 տարի