Հոդվածներ

Բոլոր նյութերը տեղադրված են բնօրինակի լեզվով

Անկախության պատերազմ-Ա

Տեսնել աղբյուրը Տեսնել ավելին

Հայ-ռուսական հաբերությունների տեսություն

Հոդվածը վերաբերում է Ռուսաստանի աշխարհագրական դիրքին և դրանից բխող քաղաքական հետևանքներին:

Տեսնել աղբյուրը Տեսնել ավելին

Այլընտրանքային պատմություն-Ե Առաջին Հանրապետության այլընտրանքային պատմությունը

Տեսնել աղբյուրը Տեսնել ավելին

Այլընտրանքային պատմություն-Բ․ Հայոց պատմությունն առանց Մեծ Եղեռնի

Տեսնել աղբյուրը Տեսնել ավելին

Ազգային հեղափոխությունը՝ հաղթանակի ճանապարհ

Հիմնական բովանդակությունը պատմական է, սակայն, ենթատեքստով ուղիղ զուգահեռներ են անցկացվում անցյալի և ներկայի միջև: Ցույց է տրվում նախորդ դարի հայկական ազատագրական պայքարի մեջ երկու ուղղությունների՝ լիբերալ-էլիտար և ժողովորդական-հեղափոխականի էական տարբերությունը: Եզրահանգումն է՝ առաջինը՝ ձախողման, իսկ երկրորդը՝ հաջողման ճանապարհն է, ինչը ենթադրվում է որպես ուղերձ ներկային:

Տեսնել աղբյուրը Տեսնել ավելին

«Արամազդայ խորհուրդն հանգէր ի կատար». համաշխարհային ճգնաժամի միտումները եւ Հայաստանը

Տեսնել ավելին

Գրախոսական: Երվանդ Կյուրեղյան «Իմ հուշերի ճանապարհով», Երեւան 2009

Բովանդակությունը՝ ազատագրական պայքարի շարքային մասնակից Երվանդ Կյուրեղյանի հուշերի առիթով մտորումներ են հայ քաղքենիության, աշխատավոր և կռվող խավի փոխհարաբերությունների մասին:

Տեսնել ավելին

Կոստան Զարյանի «Նավը լեռան վրա» վերադառնում է

Բովանդակությունը՝ Կոստան Զարյանի վեպի վերահրապարակման առիթով մտորումներ են հայ գրականության ճակատագրի մասին

Տեսնել ավելին

Պառլամենտարզիմի տխուր փորձը Հայաստանում

Բովանդակությունը՝ զուգահեռներ Առաջին հանրապետության պառլամենտարիզմի փորձի և ներկայիս Հայաստանի քաղաքական իրավիճակի հետ: Հիմնական միտքը՝ պառլամենտարիզմը այլևայլ ներքին և արտաքին պատճառներով արդյունավետ համակարգ չի եղել Հայաստանի համար, և չի կարող լինել նաև այսօր: Հիմնական շեշտը՝ արտաքին, հատկապես ռազմական վտանգների դեպքում պառլամենտարիզմի անհամարժեքությունն իրավիճակին

Տեսնել ավելին

ԱԶԳԱՅԻՆ - ՀՈԳԵՎՈՐ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդվածի հիմնական միտքն է՝ իշխանափոխությունը և հեղափոխությունը նույնական չեն: Հայկական հեղափոխությունն ունի հարուստ պատմություն՝ սկսած 19-րդ դարից, և այդ ժառանգությունը պետք է հաշվի առնվի: Հեղափոխությունը պետք է լինի մի կողմից ագզային, մյուս կողմից՝ սոցիալական, իսկ հեղափոխությունից ձևավորված էլիտան միժամանակ և՛ պահպանողական, և՛ նորարար, հեղափոխական: Այս ձևակերպումների հետ հեղինակն այսօր էլ համաձայն է, բայց դրանց կոնկրետ բովանդակությունն, այսօր այլ կերպ կտրվեր:

Տեսնել ավելին